KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Régiók Európája 3.

 

 

 
 
 
REGIONÁLIS FEJLŐDÉS ÉS POLITIKA AZ ÁTALAKULÓ OROSZORSZÁGBAN 
 
Szerkesztette:
Horváth Gyula
 
Pécs : Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja
 
2008
 
466 oldal
 
ISBN 978 963 9052 97 0

 

Az MTA Regionális Kutatások Központjának sorozata az európai regionális fejlődés sajátosságait, a regionális rendszerek, a közigazgatás különböző szintjei és a gazdasági ágazatok kölcsönhatásait, a regionális politika és a fejlesztés intézményeit mutatja be.

A sorozat harmadik kötete a világ legnagyobb kiterjedésű országának regionális folyamatait elemzi. Oroszország a Szovjetuniótói térben különlegesen egyenlőtlen gazdasági szerkezetet örökölt. A területi fejlődést befolyásoló tőkeakkumuláció és ipartelepítés a kommunista kormányzás évtizedeiben korlátozott számú régiót érintett. A birodalom széthullását követően a legfejlettebb és a legszegényebb régiók közötti különbségek tovább növekedtek. A kötet a régiók között megmutatkozó területi különbségeket és az azokat befolyásoló tényezőket elemzi, vázolja a markáns regionális problémákat és ismerteti a regionális politika elképzeléseit. A szerzők az orosz regionális tudomány jeles képviselői.

Kapcsolódó fileok