KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Falukonferencia 2.

 

 

KIÚT A VÁLSÁGBÓL : II. FALUKONFERENCIA
 
Szerkesztette:
Kovács Teréz
 
Pécs : Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja
 
1993
 
366 oldal
 
ISBN 963 8371 87 0

 

1991. április 18-19-én "Válság és kiút" címmel az MTA Regionális Kutatások Központjában, Pécsett megrendeztük a politikai rendszerváltás utáni elsõ országos falukonferenciát. Abban az idõben a rendszerváltást megelõzõ lelkesedést, fokozott várakozást már felváltotta a kiábrándultság, a csalódottság. A kutatók helyzetét az is nehezítette, hogy a társadalmat irányító politikai erõk akkor még egyértelműen nem határozták meg, merre fog tartani Magyarország fejlõdése. A falukonferencián az elõadók zöme az általuk ismert válságjelenségekrõl szólt.

Bár az átmeneti társadalmi állapot nem kedvez a tudományos megállapítások meghozatalának, mégis az elmúlt két év során tovább gyarapodtak a válságról, továbbá kísérlet történt az aprófalvak és általában a kisebb települések lakóinak településükhüz való viszonyulásukban beállt jelentõs javulás feltérképezésére. Idõközben megszületett a politikai konszenzus is a tekintetben, hogy Magyarország fejlõdése az európai Gazdasági Közösség társult, majd rendes tagsága  felé tart.

Az első és az 1993. május 7-8-án.megrendezett második falukonferencia között folyamatosság van. A második falukonferenciának egy előremutatóbb, optimistább címet, a "Kiút a válságból" adtuk.

A plenáris ülésen kilenc elõadás hangzott el, melyek felölelték az átalakuló falusi társadalom legégetõbb problémáit. Ezután négy szekcióban folyt a munka, a mezõgazdasági, a falusi átalakulás menedzsmentje, az önkormányzati és a falu a változó idõben szekcióban. Az elõadók a maguk szakterületén próbálták megvilágítani azt, hogy a mai nehéz helyzetben a vártnál hosszabb ideig elhúzódó válságból a kivezetõ utakat.

A második falukonferencia jelentõségét növeli az a tény, hogy a szervezés szerepét vállaló MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézete ebben az évben ünnepli megalakulásának 50. évfordulóját, és e konferencia megtartásával megkezdõdött az az ünnepségsorozat, amellyel megemlékezünk e nagy múltú vidéki tudományos kutatóintézet fél évszázados fennállásáról. .

Kapcsolódó fileok