KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Falukonferencia 9.

 

 

 

 

A VIDÉKI MAGYARORSZÁG A PANDÉMIA KORÁBAN: IX. FALUKONFERENCIA
 
Szerkesztette:
Horeczki Réka
Szabó Tamás
 
Pécs : KRTK Regionális Kutatások Intézete
 
2022
 
250 oldal
 
ISBN 978 615 5949 11 1Kilencedik alkalommal került megrendezésre az ELKH Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézetének immár 30 éves múltra visszatekintő rendezvénye: a Falukonferencia. Az elmúlt időszak rendezvényei közös gondolkodásra hívták a kutatókat, gyakorlati szakembereket és a döntéshozókat annak érdekében, hogy a vidéken élők környezeti-társadalmi-gazdasági facilitáció lehetőségét megvizsgálják. A 2021. szeptember 22-24. között lezajlott konferencia a vidék problémáit és lehetőségeit, a vidék jelenét és jövőjét meglehetősen komplexen, tíz különböző szekció, három panelbeszélgetés, két plenáris tömb keretében dolgozta fel. A közös keretet a COVID-helyzet - és annak vidékre gyakorolt következményei - jelentették, azonban a demográfiai változásokon át, a kitörési pontokat jelentő témákon keresztül, az önkormányzati szerepvállalás kérdéseivel és a körforgásos gazdasággal bezárólag, olyan előadások hangozhattak el, amelyek egyszerre mutattak rá a tudományos vizsgálatok eredményeire, és az aktuális szakpolitika főbb irányaira helyi, nemzeti és uniós szinten egyaránt.

Kapcsolódó fileok