KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Határok és városok a Kárpát-medencében

 

 


 

HATÁROK ÉS VÁROSOK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN
 
Hardi Tamás - Hajdú Zoltán - Mezei István
 
Győr - Pécs
 
 MTA Regionális Kutatások Központja
 
2009
 
374 oldal
 
ISBN 978 963 9899 08 7

 


Könyvünk a városállomány átalakulását vizsgálja a Kárpát-medencében a 20. században keletkezett államhatárok és állami terek szempontjából. Elméletben tisztázza a határnak, mint térbeli jelenségnek a szerepét a földrajzi tér alakításában, valamint a határ, a határváltozások hatását a városokra és a városhálózatra. Bemutatjuk a városállomány, a vonzáskörzetek átalakulását a Kárpát-medencében, az egyes szomszédos államokban és térségekben, különös tekintettel a határok mellé került városok eseteire. Elemezzük, hogyan hatott a határok meghúzása az államok közigazgatási és terülefejleszési politikája a városállomány fejlődésére, s milyen új lehetőségeket és nehézségeket teremt városaink és a bennük élők számára egyes határszakaszaink "kinyitása", ill. mások elválasztó szerepének erősödése. 

Kapcsolódó fileok