KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

EGYÉB MAGYAR NYELVŰ KÖNYVEK

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Kárpát-medence : települések, tájak, régiók, térstruktúrák

 

 

KÁRPÁT-MEDENCE: TELEPÜLÉSEK, TÁJAK, RÉGIÓK, TÉRSTRUKTÚRÁK
 
Szerkesztette:
Győri Róbert - Hajdú Zoltán
 
Budapest - Pécs
 
Dialóg Campus Kiadó, MTA Regionális Kutatások Központja
 
2006
 
450 oldal
 
ISBN 963 9052 70 1

 

Az "örökifjú" és "élő klasszikussá vált" Beluszky Pál 2006. decemberében ünnepli 70. születésnapját. Olyan életmű-résszel (várjuk a további jelentős alkotásokat) ünnepel, mely minden tekintetben kiemelkedő és közmegbecsülésnek- és elismertségnek örvend. Munkatársai, pályatársai és tisztelői egy sokszerzős kötettel köszöntik az ünnepeltet. A szerzők között többségben vannak a geográfusok, de történészek, néprajzosok, szociológusok, közgazdászok is találhatók a köszöntők között. A kötet szerteágazó tematikával, különböző földrajzi téregységet bemutatva kapcsolódik Beluszky életművének meghatározó szegmenseihez, sajátos kutatói korszakaihoz. A kötet tanulmányait, ha egyetlen szóval szeretnénkjellemezni, akkor a "sokszínűség" lehet a leginkább egyértelmű.

Ez a fajta sokszínűség egyaránt szól az ünnepelt munkásságának, valamint a Kárpát-medence sajátosságainak.Győri Róbert PhD (szerk.) az MTA RKK (Budapest)
Hajdú zoltán DSc (szerk.) MTA RKK (Pécs)