KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

EGYÉB MAGYAR NYELVŰ KÖNYVEK

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Városi világ


 

 

Megvásárlás online
 
VÁROSI VILÁG
 
Enyedi György

Budapest
 

Akadémiai Kiadó
 
2012
 
186 oldal

ISBN 978 963 05 9232 1

 

 

„Amit Enyedi nem tud a városról, azt nem érdemes tudni”. Gondolhatják: baráti elfogultság, szakmai tisztelet mondatja velem. De aki e könyvet elolvassa, talán elfogadja kijelentésemet. Nemcsak kritikai áttekintést kapunk a városkutatás szakirodalmáról, a szakirodalomban használt alapfogalmakról, a városok típusairól, hanem betekinthetünk a várost mint települést alakító tényezők egymásra hatásába. Működésében láthatjuk a várost mint lakhelyet, mint emberi közösség életkeretét, mint a térséget szervező települést. Elgondolkodhat az olvasó Enyedi szellemi vezetésével a nemzetállam és városok gazdasági-politikai, kulturális szerepéről, a városias életmód, épített és természeti környezet viszonyáról a történelemben, és a könyv végén a szerző kérdéseire maga keresheti a választ: milyen is lesz a jövő városa? Ahogy a szerző mondja: „meglátja, aki megéri”. Mert a szerző - tudottan nagybetegen, mondja is - utolsó könyvének szánta ezt az összefoglalót. Nem hattyúdalnak, mert mint mondja „a hattyúnak szerfölött ronda a hangja, s talán kötetemre ez nem érvényes”. Ez Enyedi. Bölcs ember, csodálatos szellemi és érzelmi erővel és immáron egy remekbe szabott életmű-összefoglalóval. Megérdemelte a szerencsét a sorstól. Köszönjük, mi, olvasók, kollégák, barátok.

 

Glatz Ferenc akadémikus,

az MTA volt elnöke
  

Enyedi György összegzett. Összegezte mindazt a hatalmas ismeretanyagot, amelyet a városokról, azok fejlődéséről hosszú és gazdag tudományos munkássága során felhalmozott. Briliáns summázat ez a könyv, hiszen nemcsak egy életmű áll mögötte, hanem minden olyan új ismeret, amely a világ városföldrajzában és regionális tudományában napjainkban elérhető és érdemlegesen feldolgozható, vagy mondjuk úgy: maradandó. Ajánlom mindazoknak, akik érdeklődnek az emberi élettér legizgalmasabb formája, a város iránt, s azoknak, akik elmélyülni kívánnak a hazai társadalomtudomány egyik nagy egyéniségének élvezetesen előadott bölcs gondolataiban.

 

Rechnitzer János,

a Széchenyi István Egyetem professzora,
a Magyar Regionális Tudományi Társaság elnöke

 


 

Kapcsolódó fileok

varosi_vilag_tartalom.pdf


Könyvismertetések

Horváth Gyula: KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, LIX. ÉVF., 2012. 11. 1160–1162 (2012)
varosi_vilag_recenzio_horvath_gyula.pdf

Mészáros Rezső:  FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 136: 351-360 (2012)
http://www.foldrajzitarsasag.hu/downloads/foldrajzi_kozlemenyek_2012_136_evf_3_szam.pdf
 
Rechnitzer János:  MAGYAR TUDOMÁNY 173: 1148-1151 (2012)
http://www.matud.iif.hu/2012/09/19.htm
 
Lengyel Imre:  TERÜLETI STATISZTIKA 15 (52.): 512-514 (2012)
www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2012/05/lengyel.pdf