KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

EGYÉB MAGYAR NYELVŰ KÖNYVEK

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Település, gazdaság, igazgatás a térben

 

 

TELEPÜLÉS, GAZDASÁG, IGAZGATÁS A TÉRBEN
 
Kovács Katalin (szerk.)
 
Pécs : MTA Regionális Kutatások Központja
 
1993
 
327 oldal
 
ISBN 963 8371 71 4

 

 

A területi gondolkodás számos megközelítési módjával találkozik az olvasó, amikor ezt a könyvet a kezébe veszi.
 
Az előző rendszer területi politikájának kudarcát elemzők egyben arra is javaslatot tesznek, hogy véleményük szerint melyek az új regionális politika kialakításának kulcskérdései. Ez a területi tervezés, továbbá a tervező mibenlétének és hatókörének problémáját is felveti. A tanulmánykötet több szerzője is az állami felelősségvállalás, a nemzeti regionális tervezés visszaállításának, illetve a nyugat-európai gyakorlat bevezetésének szükségessége mellett érvel hozzátéve, hogy ez nem zárja ki, sőt, egyenesen igényli a regionális és a települési szintű tervezést. 
 
A rendszerváltást követő gazdasági és társadalmi folyamatok mind az egyes régiók, mind a településkategóriák között jelentős differenciákat indukálnak, amelyek alapján aligha kétséges, hogy szükség van regionális politikára (is), éppen a válság, az ebből adódóan megsokszorozódó társadalmi feszültségek területileg differenciált megjelenése következtében. Szerkesztőként azt remélem, hogy e kötet hasznos fogódzókkal szolgál majd a területi folyamatok, a regionális fejlesztés, a területi politika kérdéseivel foglalkozók számára, s hogy a szűk szakmai körökön kívül állók is érdeklődéssel forgatják majd.

 

Kapcsolódó fileok


A könyv teljes szövege