KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Egyéb magyar nyelvű könyvek

 

Nemes Nagy József (szerk.) - Pálné Kovács Ilona (szerk.): A regionalizmus: az elmélettől a gyakorlatig: Illés Ivánra emlékezve 80. születésnapja alkalmából
Pécs : Publikon Kiadó, 2022. 273 p.
ISBN 978-615-5457-98-2
   
Erdősi Ferenc: Trieszt - Fiume : Két szomszédos kikötő versengése az első világháborúig
Pécs : Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete, 2022. 348 p.
   
Erdősi Ferenc: A világkereskedelem fő tengeri útvonalai, kockázatos szűkületei és csatornái
Chisinau : GlobEdit, 2022. 281 p.
ISBN 978 620 0 63064 3
   
Erdősi Ferenc: A globalizálódott tengerhajózás és a világkereskedelem
Pécs : Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete, 2021. 467 p.
   
Farkas Jenő Zsolt - Kovács András Donát - Perger Éva - Lennert József - Hoyk Edit - Gémes Tünde (szerk.): Alföldi kaleidoszkóp : A magyar vidék a XXI. században: Tanulmányok a 70 éves Csatári Bálint köszöntésére
Kecskemét : Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete, 2019. 328 p.
ISBN 978 615 5949 05 0
   
Danijel Topič, Varjú Viktor, Horváthné Kovács Bernadett (szerk.): Megújuló energia és energiahatékonysági lehetőségek rurális terekben
Pécs : Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete, 2018. 156 p.
ISBN 978 963 9899 99 5
   
Váradi Monika Mária (szerk.): Migráció alulnézetből
Budapest : Argumentum Kiadó - Közgazdaság- és Regionális Tudományi KutatóközpontRegionális Kutatások Intézete, 2018. 234 p.
ISBN 978 963 446 807 7
   
Beluszky Pál: Másodkézből : Társadalom-földrajzi tanulmányok
Pécs : Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete, 2016. 257 p.
ISBN 978 963 9899 92 6
   
Czirfusz Márton - Hoyk Edit - Suvák Andrea (szerk.): Klímaváltozás - társadalom - gazdaság: Hosszú távú területi folyamatok és trendek Magyarországon
Pécs : Publikon Kiadó, 2015. 302 p.
ISBN 978 615 5457 62 3
   
Erdősi Ferenc: Törökország közlekedése
Pécs : Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete, 2015. 431 p.
ISBN 978 963 9899 90 2
   
Varjú Viktor (szerk.): Napelemes energia és környezet: A napelemes energiatermelés komplex feltételrendszere Magyarországon, a magyar-horvát határtérségben, és leckék a globális térről
Pécs - Osijek : MTAKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete - Sveučiliste Josip Juraj Strossmayer u Osijeku Elektrotechnički Fakultet Osijek, 2014. 151 p.
ISBN 978 963 9899 76 6
   
Márkusné Zsibók Zsuzsanna (szerk.): Önkormányzati energetikai fejlesztések : Nemzetközi körkép és a dél-dunántúli tapasztalatok
Pécs : MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete, 2013. 289 p.
ISBN 978 963 9899 68 1
   
Gál Zoltán (szerk.): Innovációbarát kormányzás Magyarországon : A regionális innovációs fejlesztéspolitika kihívásai
Pécs : MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete, 2013. 243 p.
ISBN 978 963 9899 61 2
   
Hardi Tamás - Nárai Márta (szerk.): Térszerkezet és területi folyamatok : Tanulmánykötet Rechnitzer János tiszteletére
Pécs-Győr : MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete, 2012. 253 p.
   
Rechnitzer János – Rácz Szilárd (szerk.): Dialógus a regionális tudományról
Győr : Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola-
Magyar Regionális Tudományi Társaság, 2012. 213 p.
ISBN 978 963 7175 76 3
   
Somlyódyné Pfeil Edit (szerk.): Az agglomerációk intézményesítésének sajátos kérdései. Három magyar nagyvarosi térség az átalakuló térben
Pécs : ID Research Kft - Publikon Kiadó, 2012. 243 p.
ISBN 978 615 5001 63 5
   
Baranyi Béla - Fodor István (szerk.): Környezetipar, újraiparosítás és regionalitás Magyarországon
Pécs : MTA Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete, 2012. 365 p.
ISBN 978 963 9899 48 3
   
Barta Györgyi - Beluszky Pál - Földi Zsuzsa - Kovács Katalin (szerk.): A területi kutatások csomópontjai
Pécs : MTA Regionális Kutatások Központja , 2010. 531 p.
ISBN 978 963 9899 32 2
   
Baranyi Béla (szerk.): Bioenergetika – társadalom – harmonikus vidékfejlődés
Debrecen: Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma, MTA Regionális Kutatások Központja, 2010. 339 p.
ISBN 978 963 9899 25 4
   

Hajdú Zoltán (szerk.): Szubszidiaritás és regionalitás az egyház- és államszervezetben
Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, 2010. 147 p.
ISBN 978 963 9899 25 4

   

Baranyi Béla - Nagy János (szerk.): Tanulmányok az agrár- és a regionális tudományok köréből az észak-alföldi régióban
Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, 2009. 369 p.
ISBN 978 963 9899 10 0

   

Fodor István (szerk.): A régiók újraiparosítása: A Dél-Dunántúl esélyei
Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, 2009. 99 p.
ISBN 978 963 9899 20 9

   
G. Fekete Éva: Együtt! - De hogyan? Kistérségi tervezés
Miskolc: MTA Regionális Kutatások Központja, 2008. 283 p.
ISBN 978 963 06 4989 6

 

 

Fodor István – Suvák Andrea (szerk.): A fenntartható fejlődés és a megújuló természeti erőforrások környezetvédelmi összefüggései a Kárpát-medencében. Konferenciakötet
Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, 2008. 358 p.
ISBN 978 963 9899 05 6

   

Fodor István (szerk.): A fenntartható fejlődés környezetvédelmi összefüggései a Kárpát-medencében
Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos intézete, 2008. 273 p.
ISBN 963 9052 56 6

 

 

Erdősi Ferenc: Kelet-Európa országainak vízi közlekedése
Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, 2008. 459 p.
ISBN 978 963 9052 93 2

   
Baranyi Béla – Nagy János (szerk.): Regionalitás, területfejlesztés és modernizáció az Észak-alföldi régióban
Debrecen: MTA Regionális Kutatások Központja, Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma, 2008. 380 p.
ISBN 978 963 9732 24 7
   
T. Mérey Klára: Település – megye – régió
Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, 2007. 299 p.
ISBN 978 963 9052 79 6
   

Erdősi Ferenc: Kelet-Európa országainak légi közlekedése
Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, 2007. 384 p.
ISBN 978 963 9052 77 2


 
   

Hajdú Zoltán – Illés Iván – Raffay Zoltán (szerk.): Délkelet-Európa:  Államhatárok, határokon átnyúló kapcsolatok, térstruktúrák
Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, 2007. 161 p.
ISBN 978 963 9052 64 2

   
Baranyi Béla - Nagy János (szerk.): Területfejlesztés, agrárium és regionalitás Magyarországon
Debrecen : Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, MTA Regionális Kutatások Központja, 2006. 331 p.
ISBN 963 9052 67 1
   
Győri Róbert - Hajdú Zoltán (szerk.): Kárpát-medence : települések, tájak, régiók, térstruktúrák
Pécs - Budapest : Dialóg Campus Kiadó, MTA Regionális Kutatások Központja, 2006. 450 p.
ISBN 963 9052 70 1
   

Horváth Gyula (szerk.): Régiók és települések versenyképessége
Pécs : MTA Regionális Kutatások Központja, 2006. 480 p.
ISBN 963 9052 57 4

   
Rácz Szilárd (szerk.): Regionális átalakulás a Kárpát-medencében
Pécs : Magyar Regionális Tudományi Társaság, 2006. 368 p.
ISBN 978 963 9052 68 0
   

Grosz András - Rechnitzer János (szerk.): Régiók és nagyvárosok innovációs potenciálja Magyarországon
Pécs - Győr : MTA Regionális Kutatások Központja, 2005. 303 p.
ISBN 963 9052 41 8

   

Sziráki Zsuzsanna (összeáll.): Az MTA Regionális Kutatások Központja munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1984-2003
Pécs : MTA Regionális kutatások Központja, 2004. 455 p.
ISBN 963 9052 37 X


PDF (4,173 K)
 

   

Pálné Kovács Ilona (szerk.): Versenyképesség és igazgatás
Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, 2004. 266 p.
ISBN 963 9052 38 8

   

Horváth Gyula (szerk.) - Rechnitzer János (szerk.): Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón
Pécs : MTA Regionális Kutatások Központja, 2000. 615 p.
ISBN 963 9052 18 3

   

Horváth Gyula (szerk.): A régiók szerepe a bővülő Európai Unióban
Pécs : MTA Regionális Kutatások Központja, 2000. 227 p.
ISBN 963 9052 15 9

   
Csefkó Ferenc - Horváth Csaba (szerk.): Magyar és európai civil társadalom
Pécs MTA Regionális Kutatások Központja, 1999. 452 p.
ISBN 963 849 0439
   
Rechnitzer János (szerk.): Fejezetek a regionális gazdaságtan tanulmányozásához
Győr-Pécs : MTA Regionális Kutatások Központja, 1996. 252 p.
ISBN 963 9052 15 9
   
Kovács Katalin (szerk.): Település, gazdaság, igazgatás a térben
Pécs : MTA Regionális Kutatások Központja, 1993. 327 p.
ISBN 963 8371 71 4
   
Csefkó Ferenc - Pálné Kovács Ilona (szerk.): Tények és vélemények a helyi önkormányzatokról
Pécs : MTA Regionális Kutatások Központja, 1993. 247 p.
ISBN 963 8371 74 9
   
Georges Benko: Technológiai parkok és technopoliszok földrajza
Budapest : MTA Regionális Kutatások Központja, 1992. 187 p.
ISBN 963 8371 67 6

 

 

A regionalizmus: az elmélettől a gyakorlatig: Illés Ivánra emlékezve 80. születésnapja alkalmából

TOVÁBB >>>
Trieszt - Fiume : Két szomszédos kikötő versengése az első világháborúig

TOVÁBB >>>
A világkereskedelem fő tengeri útvonalai, kockázatos szűkületei és csatornái

TOVÁBB >>>
A globalizálódott tengerhajózás és a világkereskedelem

TOVÁBB >>>
Alföldi kaleidoszkóp

TOVÁBB >>>
Megújuló energia és energiahatékonysági lehetőségek rurális terekben

TOVÁBB >>>
Migráció alulnézetből

TOVÁBB >>>
Másodkézből : Társadalom-földrajzi tanulmányok

TOVÁBB >>>
Klímaváltozás - társadalom - gazdaság

TOVÁBB >>>
Törökország közlekedése

TOVÁBB >>>
Napelemes energia és környezet

TOVÁBB >>>
Önkormányzati energetikai fejlesztések : Nemzetközi körkép és a dél-dunántúli tapasztalatok

TOVÁBB >>>
Innovációbarát kormányzás Magyarországon

TOVÁBB >>>
Térszerkezet és területi folyamatok

TOVÁBB >>>
Dialógus a regionális tudományról

TOVÁBB >>>
Városi világ

TOVÁBB >>>
Az agglomerációk intézményesítésének sajátos kérdései. Három magyar nagyvárosi térség az átalakuló térben

TOVÁBB >>>
Környezetipar, újraiparosítás és regionalitás Magyarországon

TOVÁBB >>>
A területi kutatások csomópontjai

TOVÁBB >>>
Bioenergetika – társadalom – harmonikus vidékfejlődés

TOVÁBB >>>
Szubszidiaritás és regionalitás az egyház- és államszervezetben

TOVÁBB >>>
Tanulmányok az agrár- és a regionális tudományok köréből az észak-alföldi régióban

TOVÁBB >>>
A régiók újraiparosítása: A Dél-Dunántúl esélyei

TOVÁBB >>>
Együtt, de hogyan? Kistérségi tervezés

TOVÁBB >>>
A fenntartható fejlődés és a megújuló természeti erőforrások környezetvédelmi összefüggései a Kárpát-medencében

TOVÁBB >>>
A fenntartható fejlődés környezetvédelmi összefüggései a Kárpát-medencében

TOVÁBB >>>
Kelet-Európa országainak vízi közlekedése

TOVÁBB >>>
Regionalitás, területfejlesztés és modernizáció az Észak-alföldi régióban

TOVÁBB >>>
Település – megye – régió

TOVÁBB >>>
Kelet-Európa országainak légi közlekedése

TOVÁBB >>>
Délkelet-Európa: Államhatárok, határokon átnyúló kapcsolatok, térstruktúrák

TOVÁBB >>>
Területfejlesztés, agrárium és regionalitás Magyarországon

TOVÁBB >>>
Kárpát-medence : települések, tájak, régiók, térstruktúrák

TOVÁBB >>>
Régiók és települések versenyképessége

TOVÁBB >>>
Regionális átalakulás a Kárpát-medencében

TOVÁBB >>>
Régiók és nagyvárosok innovációs potenciálja Magyarországon

TOVÁBB >>>
Az MTA Regionális Kutatások Központja munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1984-2003

TOVÁBB >>>
Versenyképesség és igazgatás

TOVÁBB >>>
Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón

TOVÁBB >>>
A régiók szerepe a bővülő Európai Unióban

TOVÁBB >>>
Magyar és európai civil társadalom

TOVÁBB >>>
Fejezetek a regionális gazdaságtan tanulmányozásához

TOVÁBB >>>
Település, gazdaság, igazgatás a térben

TOVÁBB >>>
Tények és vélemények a helyi önkormányzatokról

TOVÁBB >>>
Technológiai parkok és technopoliszok földrajza

TOVÁBB >>>