KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

VEZETŐ HÍREK

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Határok és határtérségek konferencia Nyíregyháza–Kárpátalja, 2014. június 25–26.

Rendező: MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete

Időpont: 2014. június 25–26.

Helyszín: Centrál Hotel 4400 Nyíregyháza, Nyár u. 2–4.
 

Részvétel: A konferencián és a tanulmányúton való részvétel ingyenes. A kárpátaljai körút férőhelyeinek száma korlátozott. Előzetes regisztráció szükséges.

Fotóalbum
 

PROGRAM   2014. június 25. szerda

Határok és határtérségek konferencia

10.00 Köszöntő

Fazekas Károly főigazgató, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Perger Éva igazgató, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

10.15 Plenáris ülés

Levezető elnök: Fazekas Károly főigazgató, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

James W. Scott egyetemi tanár, University of Eastern Finland Karelian Institute; határkutató csoport vezető (külső munkatárs), MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
A magyar határok európaizációs összefüggései

Sík Endre professor emeritus, ELTE Társadalomtudományi Kar, vezető kutató, TÁRKI Társadalomkutatási Zrt.
Migrációs folyamatok a magyar–szlovák–ukrán hármashatáron

Hajdú Zoltán tudományos tanácsadó, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Magyar határpolitika a 20–21. században

12.00 Ebéd

13.00 Panelvita

Határok és területi együttműködési léptékek

Moderátor: Baranyi Béla egyetemi tanár, Debreceni Egyetem

Nagy Erika tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Lokális szereplők és "határtalan" stratégiák - Hogyan segítheti a hely- és a lépték-koncepciók összekapcsolása a határtérségek gazdasági kapcsolatrendszereinek feltárását?

Fejes Zsuzsanna egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar
Az európai területi együttműködések jogi és intézményi keretei

Határgazdaság

Moderátor: Perger Éva igazgató, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

Hardi Tamás tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete – Imre Gabriella tanársegéd, Budapesti Gazdasági Főiskola
A Kárpátalján eszközölt magyar tőkebefektetések sajátosságai a magyar–ukrán határtérség társadalmi-gazdasági folyamatainak tükrében – Gondolatok Imre Gabriella doktori értekezése kapcsán

Réti Tamás  tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet
Regionális gazdasági programok és a kisebbségi magyar szervezetek

Somai Miklós  tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Világgazdasági Intézet
A határ menti együttműködési programok az Európai Unió többéves pénzügyi kereteiben

Határon átnyúló infrastrukturális hálózatok

Moderátor: Erdősi Ferenc kutató professor emeritus, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

Fleischer Tamás tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Világgazdasági Intézet
A (közúti) közlekedési infrastruktúra problémaköre a déli és délkeleti határ menti térségekben

Tiner Tibor tudományos főmunkatárs, MTA CSFK Földrajztudományi Intézet
A közlekedési infrastruktúra jelenlegi állapota és fejlesztési lehetőségei a magyar–szlovák és a magyar–osztrák határtérségekben

Bajor Tibor főiskolai tanár, Általános Vállalkozási Főiskola
A magyar–ukrán határtérség közlekedési kérdései, különös tekintettel a transzeurázsiai kapcsolatokra

15.30 Kávészünet

16.00 Beszélgetés határtérségeinkről

Moderátor: Hajdú Zoltán tudományos tanácsadó, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Résztvevők:

Bali Lóránt egyetemi adjunktus, Pannon Egyetem Georgikon Kar

Egri Imre tanszékvezető főiskolai tanár, Nyíregyházi Főiskola Gazdálkodástudományi Intézet

Fábián Attila egyetemi docens, dékán, Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

Lados Mihály tudományos főmunkatárs, osztályvezető, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

Máté László igazgató, Kárpátaljai Beruházási és Fejlesztési Központ
Beruházási tevékenységek a határtérségekben

Nagy Imre egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem

Rechnitzer János tudományos tanácsadó, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete; egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem

Soós Edit egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Szilágyi Ferenc egyetemi docens, Partiumi Keresztény Egyetem

Zágorec-Csuka Judit PhD, magyar nyelvi lektor, tanár, Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kar Fordítástudományi Tanszék

19.00 Fogadás
 

Az átkelés könnyedsége az ukrán–magyar határon (Réti Tamás rajzai)

 

PROGRAM    2014. június 26. csütörtök

Kárpátaljai körút (autóbusszal)

Szakmai vezető: Bajor Tibor

7.00      Indulás Nyíregyházáról

Ungvár

Köszöntő: Julián Méronovics Vészacsánszkij, egyetemi tanár, rektorhelyettes, Ungvári Nemzeti Egyetem

Kárpátaljai térségfejlesztéssel foglalkozó szervezetek bemutatása
Brenzovics László első elnökhelyettes, Regionális Tanács
Máté László igazgató, Kárpátaljai Beruházási és Fejlesztési Központ
Ándrij Volodémeravics Várcába külgazdasági kapcsolatok osztályvezetője, Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás
Viktor Fedorovics Trikur vezérigazgató, Kárpátaljai regionális Beruházási Ügynökség
Olekszándr Otojovics Spenik dékán, Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Kara
Mékola Méhájlvics Pálincsák, dékán, Ungvári Nemzeti Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Kara
Szvitlána Ivánivna Mitrjájeva regionális ágak vezetője, Nemzeti Stratégiai Tanulmányok Intézete
Szergij Ivánovics Usztics konzul, igazgató, Határon Átnyúló Együttműködési Intézet
Alekszándr Pávlovics Bilák igazgatóhelyettes, Határon Átnyúló Együttműködési Intézet

Magyar fél bemutatkozása:
Fazekas Károly főigazgató, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Perger Éva igazgató, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

Előadás Kárpátalja fejlesztéséről és határtérség szerepéről: Kárpátalja – Európa központja vagy periféirjája
Előadó: Volodimir Prihogyko, tanszékvezető egyetemi tanár, Ungvári Nemzeti Egyetem, volt Kárpátalja megyei kormányzóhelyettes

Skanzen megtekintése

Munkács

Polgármesteri köszöntő

Vár megtekintése (vezetéssel)

Ebéd (Nagybégány)

Beregszász

Előadás a kárpátaljai magyar felsőoktatásról, térségi szerepéről
Előadó: Orosz Ildikó elnök,  II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Érkezés Nyíregyházára

 

Kapcsolat

Rácz Szilárd
tudományos titkár
(72) 523 800
szracz@rkk.hu
 

Fotóalbum (Kovács Sándor Zsolt fényképei)