KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

VEZETŐ HÍREK

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Könyvbemutató és konferencia Moszkvában a magyar EU-elnökség oroszországi programjában

 

Az európai regionális kohéziós politika távlatairól és az oroszországi regionális politika fejlesztési irányairól tart konferenciát Magyarország moszkvai nagykövetségének rendezésében az MTA Regionális Kutatások Központja az Oroszországi Tudományos Akadémia Földrajztudományi és Közgazdaságtudományi Intézetének közreműködésével 2011. május 12-én. A konferenciát Íjgyártó István nagykövet és Vladimir Kotljakov akadémikus nyitja meg. A két tudományos közösség képviseletében – többek között – Sergej Artobolevskiy, Leonid Smirjagin, Olga Kuznetzova, illetve Barta Györgyi, Horváth Gyula és Hajdú Zoltán fejti ki véleményét a regionális fejlődés egy-egy tudományos kérdéséről. Az Európai Bizottság kohéziós politikai elképzeléseiről Wolfgang Streitenberger elnöki főtanácsadó tart előadást.

 

Az Európai Unió területfejlesztési stratégiája a magyar EU-elnökség alatt újul meg. A magyar uniós elnökség célkitűzése, hogy erősödjön a kohéziós politika hatóköre, bővüljenek és korszerűsödjenek eszközei a 2014-ben kezdődő új költségvetési időszakban. A jelenlegi tervidőszakban az EU költségvetésének 37 százalékát (347 milliárd eurót hét év alatt) fordítja strukturális politikai támogatásokra. Magyarország a kohéziós politika egyik kedvezményezettje, az uniós források fontos szerepet játszanak a mai magyar gazdaság- és infrastrukturális fejlesztésekben.

Az európai régiók versenyképességének hatékony fejlesztéséhez tudományos megalapozottságra van szükség. Az európai regionális tudomány eredményei nyomon követhetők mind az EU strukturális intézkedéseiben, mind pedig a nemzeti területfejlesztési politikákban.

Magyarországnak a regionális tudományban előnyös pozíciói vannak. A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központjának eredményei a regionális gazdaság, a többszintű kormányzás, a területfejlesztés jogi szabályozása, a határokon átnyúló területi együttműködések és az új térformáló erők kutatásában nemzetközi elismerést váltottak ki, és hozzájárultak a magyar területpolitika európai versenyképességének erősítéséhez. Az eredményekről ad ízelítőt a napokban Moszkvában megjelent „Regionális fejlődés és politika Magyarországon és Kelet-Közép-Európában” című könyv.

2008-ban „Regionális fejlődés és politika az átalakuló Oroszországban” címmel Magyarországon jelent meg nagy szakmai érdeklődéssel kísért munka. 2011–2013 között „A területi fejlődés új hajtóerői Magyarországon és Oroszországban” című közös kutatási téma is ígéretes és hasznos eredményekkel gyarapítja a két ország regionális tudományát, és hasznára válik a területfejlesztési politikának is. A kohéziós és regionális politika sok kérdéséről számot adó konferencia nem csak az eredményes szakmai együttműködés újabb jele, hanem témája miatt arra is alkalmat ad, hogy a szakemberek megvitassák a magyar uniós tapasztalatok átadásának lehetőségeit és formáit, a két ország fejlesztéspolitikai együttműködését is támogató tudományos kutatások új irányait. Az innovatív regionális tudomány erőteljes gyakorlati kapcsolatai a modern társadalomszervezésben előremutató példát jelentenek. A sokoldalú partnerségen nyugvó új társadalmi és gazdasági paradigma a fenntartható fejlődés, a sikeres és erős Európa alapja. Az orosz–magyar regionális tudományi együttműködés is ennek a célkitűzésnek a megvalósítását szolgálja a jövőben.
 

Sajtóvisszhang: Tolsztoj Társaság, Russian Academy of Sciences