KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

AKTUALITÁSOK

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Csatári Bálint az MTA emeritus kutatója

Az MTA KRTK főigazgatója az Akadémia elnökével egyetértésével a Magyar Tudományos Akadémia emeritus kutatója címet adományozta Csatári Bálintnak 2018. január 22-én, az MTA KRTK RKI Alföldi Tudományos Osztályának kecskeméti könyvtártermében. Csatári Bálint a földrajztudomány kandidátusa, 25 éven át vezető kutatója volt az alföldi intézetnek, alapvetően geográfusi indíttatású munkái elsősorban az alföldi településekre és azok társadalmára irányultak. Széleskörű szakmai közéleti tevékenysége kiterjedt a hazai vidékfejlesztés tudományos hátterének megerősítésére, valamint a regionális tudomány intézményépítésére is.