KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

AKTUALITÁSOK

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Balkán kötetbemutató Budapest, 2011. február 1.

 

A kutatás

Az OECD Helyi Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési Központja és az MTA Regionális Kutatások Központja által 2009-ben indított Balkán-kutatás időszerű kérdéseket feszegetett, amikor a nyugat-balkáni országok átalakulási folyamatait tette vizsgálata tárgyává, kitérve a gazdasági-társadalmi folyamatok szinte minden területi vetületére. A kutatás vezetői Horváth Gyula, az MTA RKK igazgatója, és Hajdú Zoltán, az MTA RKK DTI tudományos tanácsadója voltak.

 

Balkán kötet

 
 
 
MTA Regionális Kutatások Központja  
Pécs, 2010
614 oldal

 

Az MTA RKK kiadásában megjelent kötet a nyugat-balkáni országok regionális átalakulási folyamataival és fejlődési perspektívájával foglalkozik. A több szakterület képviselői és a szélesebb közönség számára is érdekes olvasmány hiánypótló a hazai könyvpiacon, hiszen átfogó módon, térképekkel és adatokkal gazdagon illusztrálva tárja fel a Nyugat-Balkán helyzetét, legyen szó a társadalmi-gazdasági környezet bármely eleméről. Teszi ezt a történelmi illetőleg a bel- és külpolitikai események szövevényes rendszerének ismertetésével párhuzamosan. A kötet áttanulmányozásával betekintést kapunk a Balkán földrajzi lehatárolási problémájába, a történelmi eseményekbe, az államalakulási folyamatokba, a nyugat-balkáni országok belső település- és térszerkezeti sajátosságaiba, a környezet, a gazdaság, a demográfia, a politikai rendszerek valamint a közszolgáltatások viszonyrendszerébe.
A kötet a Régiók Európája sorozat tagja, amely az európai regionális fejlődés sajátosságait, a regionális rendszerek, a közigazgatás különböző szintjei és a gazdasági ágazatok kölcsönhatásait, a regionális politika és a fejlesztés intézményeit mutatja be.

 

Könyvbemutató

 
MTA Társadalomkutató Központ Kongresszusi Terem. Budapest, 2011. február 1. 
Meghívó, Könyvismertető

Megnyitó
Glatz Ferenc akadémikus, az MTA Történettudományi Intézet igazgatója
A délkelet-európai térség, Magyarország és az Európai Unió
 
Referátumok
Horváth Gyula egyetemi tanár, igazgató, MTA Regionális Kutatások Központja
Hajdú Zoltán tudományos tanácsadó, MTA Regionális Kutatások Központja
Illés Iván egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, MTA Regionális Kutatások Központja
Enyedi György akadémikus, az MTA Regionális Kutatások Központja Tudományos Tanácsának elnöke
A Balkán-kutatás jelentősége
Mezei Cecília tudományos munkatárs, TÁMOP-projektvezető, MTA Regionális Kutatások Központja
A pécsi Balkán-konferenciáról (2011. február 24–25.)

 

Nemzetközi konferencia

A kutatást záró nemzetközi konferenciára 2011. február 24–25-én kerül sor Pécsett, ahol minden érdeklődőt szívesen látnak a szervezők. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

 

Támogató

Az esemény „A regionális tudomány társadalmasítása” című projekt részét képezi, melynek kedvezményezettje a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.