KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

AKTUALITÁSOK

ÚSZT PÁLYÁZATOK

T. Mérey Klára 1927–2021

 

Hajdú Zoltán (tudományos tanácsadó, KRTK RKI Dunántúli Tudományos Osztály) megemlékezése T. Mérey Kláráról:

 

T. Mérey Klára (1927-2021) a magyar történettudomány csendes, szorgalmas, végtelenül tisztességes alakjaként vonul be a szakma és munkatársai emlékezetébe. Az MTA Dunántúli Intézetében töltötte élete legnagyobb részét (1952-1990), ami nem csak az éveket jelentette, hanem a mindennapi személyes jelenlétet. A 80. születésnapjára Sziráki Zsuzsanna által összeállított bibliográfiája (2007) 270 tételt tartalmaz, s ha mindenre kiterjedően áttekintjük, akkor a munkássága időbeni szakaszai valójában reprezentálják a magyar történettudomány 1945 utáni súlypontjait, valamint a DTI kutatási szakaszait. Első tudományos cikke 1953-ban jelent meg, s a Dunántúl agrárszocialista mozgalmainak összefoglalását adta. Céltudatos tudományos pályaépítése eredményeként első könyve már 1956-ban megjelent. Ezeket a munkákat sok, szerteágazó (mezőgazdasági, ipartörténeti, gyártörténeti, településtörténeti stb. elemzése) követte. Munkássága során megőrizte tanult szakmájának legfontosabb alapértékeit, bizonyos mértékig - távolságtartóan megfelelt - a változó „korszellemeknek”, de soha nem vált konjunktúra-lovaggá. Neveltetése, emberi tartása biztos útmutatót adott számára.

 

Munkatársai számára sohasem volt „Klára”, mindenki megtiszteltetésként „Klárika” néven szólította.

 

Kedves Klárika, egy eredményes, gazdag EMBERI és kutatói pálya lezárása után nyugodjon békében.