KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

AKTUALITÁSOK

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Szergej Szergejevics Artobolevszkij (1953–2014)

Hosszas betegség után 61 éves korában elhunyt Szergej Sz. Artobolevszkij, a földrajztudomány doktora, az Oroszországi Tudományos Akadémia Földrajztudományi Intézetének tudományos osztályvezetője, egyetemi tanár. Szergej Artobolevszkij a regionális tudomány Európa-szerte elismert kutatója volt. Jelentős eredményeket ért el az európai regionális politika összehasonlító vizsgálatában és az orosz területpolitika új elemeinek kidolgozásában. Két monográfiája váltott ki széles körű elismerést. A brit regionális fejlődésről írott könyvét a moszkvai Nauka Kiadó jelentette meg 1992-ben, a Regional policy in Europe c. könyvé a londoni Jessica Kingsley Kiadó jelentette meg 1997-ben. Közel húsz kötetet szerkesztett. Az orosz regionális tudományi kutatások egyik irányító egyénisége távozott el. Az orosz regionális politika korszerűsítésének programjaiban játszott kutatásvezetői szerepet, tanácsadója volt az OECD, a Világbank, az Európai Unió oroszországi projektjeinek.

Szergej Artobolevszkij sokat tett az orosz–magyar regionális tudományi kapcsolatokért. Közös kutatási programok, publikációk és tudományos konferenciák kezdeményezője és szereplője volt. Rendszeresen részt vett a Regionális Kutatások Központjának konferenciáin és nemzetközi workshopjain. Tucatnyi publikációja jelent meg magyar folyóiratokban, könyvekben és konferenciakötetekben. Kezdeményezője és szervezője volt a magyar regionális kutatási eredmények oroszországi megjelentetésének. E munka egyik jelentős és sajnos utolsó állomása volt a magyar és a közép-európai regionális átalakulási folyamatokról szóló könyv moszkvai megjelentetése és az ehhez kacsolódó konferencia megszervezése. Tervei között szerepelt a Hanti-Manysi autonóm körzet fejlődési viszonyainak tanulmányozása. Ennek és más kutatási elképzeléseinek a megvalósítása tanítványaira marad.

Horváth Gyula