KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

AKTUALITÁSOK

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Intézeti kutatások a Magyar Tudomány legújabb számában

 

A Magyar Tudomány tematikus számot jelentetett meg a Nyugat-Balkán országainak regionális átalakulásáról. A tanulmányok az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézetében folytatott vizsgálatok eredményeit foglalják össze. A vendégszerkesztő Horváth Gyula. A tematikus szám nyolc szerzője az intézet munkatársa, egy szerző pedig a PTE Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola hallgatója.

Magyar Tudomány 173. évfolyam 2012/4. szám

Regionális átalakulás a Nyugat-Balkánon

 

Tartalom

Horváth Gyula: Előszó

Faragó LászlóHajdú ZoltánRácz Szilárd: Államosodás – városhálózat – térszerkezet

Lux GáborMezei Cecília: A gazdaságfejlődés szerkezeti és területi problémái a Nyugat-Balkánon

Horváth Gyula: A szellemi erőforrások területi egyenlőtlenségei a Nyugat-Balkánon

Pámer Zoltán: A Nyugat-Balkán és az európai integráció

Nagy Imre: A Nyugat-Balkán régió természeti erőforrásai és környezeti problémái

 

Kapcsolódó oldalak:

Kötetbemutató nemzetközi konferencia a Nyugat-Balkán regionális átalakulásáról.

Megjelent a Régiók Európája sorozat Nyugat-Balkán kötete.

Megjelent a Regional Transformation Processes in the Western Balkan Countries c. kötet.