KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

AKTUALITÁSOK

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Megjelent Gál Zoltán monográfiája

  

 
Gál Zoltán
 
Pénzügyi piacok a globális térben –
A válság szabdalta pénzügyi tér
 
Akadémiai Kiadó
 
Budapest
2010
 
776 old.

 

Furcsa könyvet tart kezében az olvasó: csupa olyan dologról szól, amiről már több tucat szakkönyv, cikk, internetes tanulmány megjelent – azaz tőzsdéről, bankokról, pénzügyi válságokról, intézményi befektetőkről – és mégis döbbenten vesszük észre, hogy a „gálzoli” féle olvasatban egy másik világot fedezhetünk fel. Ebben a vékonynak egyáltalán nem nevezhető, igencsak súlyos könyvben aprólékosan össze vannak gyűjtve erről a pénzvilágról azok a tények, amiket itt meg ott, szétszórva akár meg is találhatunk, de így egy keretben sokkal hangsúlyosabban mutatják: igencsak sajátos a pénzügyi „centrum” és a pénzügyi „periféria” elhelyezkedése és viszonya. Tények, nagyságrendek, áramlások, térképek követik egymást – a szerző nem ítélkezik – bemutat. Néhol, egy-egy fél megjegyzésből úgy érzem inkább a globalizált pénzügyi tér harsány kritikusaival ért egyet – és ekkor kezdenék vele vitatkozni, meggyőzni, bemutatni az ellenérveket – de mivel mint minden vérbeli tudóst sokkal jobban izgatja a tárgy maga, semminthogy hogy zsigeri alapon azonnal véleményt mondjon tárgyáról – a vitánk most elmarad, helyette marad az olvasó ámulattal vegyes csodálattal: köszönjük Zoli ezt a könyvet, évekig, évtizedekig fogjuk kézikönyvként használni!
Király Júlia
alelnök
Magyar Nemzeti Bank
 
Az olvasó hiánypótló művet tart a kezében. A szerző a pénzügyi gazdaságtan és a gazdaságföldrajz határterületén mozgó jelenségkört vizsgál értőn, igényesen és jelentős szakmai értéket teremtve. E munka egyszerre színvonalas tudományos értekezés, és olvasmányos könyv a pénzügyi piacok rejtélyes világáról és a térbeliség mellőzhetetlen hatásáról. A mű írója ráérzett a vizsgált terület leglényegesebb jellegzetességére, a globalizálódó pénzügyi tér távolságokat relativizáló hatása és a pénzügyi piaci működés térbeliségének növekvő fontossága közötti ellentmondásra, s ebből bontotta ki a pénzügyi földrajz hazai alapművének számító könyv gondolatmenetét. A szakmai hozzáértők és a tárgy iránt érdeklődők egyaránt hasznosan forgathatják ezt az értékes alkotást.
Bélyácz Iván
akadémikus, egyetemi tanár
 Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar